VIU, EXPERIMENTA, APRÈN

En les nostres propostes d'Educació Infantil, l'experiència té un paper protagonista en el procés d'aprenentatge.

• Promou la formulació de preguntes, la investigació i l'experimentació per tal que els alumnes siguin més curiosos, més creatius i més participatius

• S'adapta a les diferents formes d'aprendre per poder atendre la diversitat present a les aules.

• Fomenta el treball en grup i fa que els infants descobreixin el poder de la intel·ligència col·lectiva. 

• Facilita el treball de la metacognició a fi que els nens i nenes siguin plenament conscients del que aprenen i com ho aprenen.

• Promou la reflexió crítica dels alumnes, fent que assentin les bases necessàries per poder prendre decisions i resoldre problemes amb èxit.

• Motiva els infants perquè, si estan motivats, els és més fàcil comprendre allò que aprenen i consolidar les bases d'un aprenentatge per a la vida.

I tot això ho fem mitjançant la proposta de tres projectes diferents perquè, de la mateixa manera que no tots aprenenem igual, no tots ensenyem igual.