• Aprendre a pensar

    El programa Aprendre a pensar et proposa eines per treballar les estratègies de pensament

APRENDRE A PENSAR

Que els alumnes tinguin un pensament més profund i significatiu és una necessitat de l’educació actual. Que siguin capaços de solucionar problemes o de formar-se una opinió crítica del seu entorn són objectius prioritaris en la seva formació com a membres de la societat del futur.

Les estratègies de pensament són una bona via per a provocar que el pensament flueixi de manera organitzada i sistematitzada. Per tant, van a favor d’un aprenentatge real i transferible a altres facetes de la vida quotidiana. Activar el pensament és una tasca que requereix una bona planificació.