• Aprenentatge de la llengua

    RIALLES afavoreix el pensament lingüísticoverbal, la compresió i l'expressió oral

Aprenentatge de la llengua

RIALLES ajuda els alumnes a desenvolupar el seu pensament lingüísticoverbal afavorint-ne la comprensió i l’expressió oral, i treballant les seves capacitats bàsiques prèvies a la lectura i l’escriptura.

Com es treballa a Rialles?

L'APRENENTATGE DE LA LLENGUA EN EL MATERIAL DE L'ALUMNE
Contes
Contes

El projecte RIALLES inclou quatre contes a cada trimestre: dos contes protagonitzats per la mascota del curs i dos contes populars.

Contes de la mascota
• Permeten treballar la comprensió lectora amb l'ajuda de la imatge, els personatges, les accions, el lloc i el temps.
• Iniciació a la lectura dialògica (compartida).

Contes populars
• Editats amb diferents tècniques plàstiques.
• Treballen la seqüència temporal i la memorització.

Fitxes per a treballar l'aprenentatge de la llengua
Fitxes per a treballar l'aprenentatge de la llengua

En els quaderns de fitxes dels alumnes trobaràs propostes per a treballar continguts de llengua i activitats de comprensió dels contes.

Fitxes per a treballar la grafomotricitat
Fitxes per a treballar la grafomotricitat

En els quaderns de l'alumne s'inclouen diverses fitxes per a fer un treball seqüenciat de la grafomotricitat.

Progressió de continguts de llengua
Progressió de continguts de llengua

Descarrega la progressió de continguts de llengua que es treballen en el projecte RIALLES a 3, 4 i 5 anys.

Progressió de continguts de grafomotricitat
Progressió de continguts de grafomotricitat

Descarrega la progressió de continguts de grafomotriciat que es treballen en el projecte RIALLES a 3, 4 i 5 anys.

Guia didàctica

A la guia didàctica trobaràs propostes amb què podràs seguir la metodologia proposada en els materials. El procés d'aprenentatge de cadascun dels blocs de llengua es planteja des de l'experiència, la lectura dels contes, les converses col·lectives i múltiples jocs. Es proposa treballar cadascun dels blocs de forma sistemàtica dins la dinàmica de l'aula i amb continguts seleccionats per a treballar a la fitxa.

L'APRENENTATGE DE LA LLENGUA EN EL MATERIAL D'AULA
Cartes amb l’abecedari
Cartes amb l’abecedari

Cartes amb les lletres de l'abecedari per a 4 i 5 anys.

Targetes de seqüència temporal
Targetes de seqüència temporal

Treballar amb seqüències temporals permet que els alumnes que desenvolupin l’expressió oral i la comprensió de certs fets (narratius, hàbits, matemàtics, de l’entorn...).

I, a més...

RIALLES t'ofereix la possibilitat de treballar la llengua a través de materials manipulatius, de manera que els infants desenvolupin el pensament lingüisticoverbal inventant, experimentant i creant de manera conjunta.

• Personatges per a fer un teatret.
• Pissarres transparents per a repassar traços amb retolador deleble.
• Abecedari de la classe, amb una targeta per lletra.
• Làmines temàtiques per a treballar el vocabulari.
• Targetes amb foto (i paraula a l’anvers).

* Les il·lustracions del material d'aula són recreacions de dibuixos d'alumnes d'Educació Infantil. Gràcies Lluís, Clara, Gemma, Pau i Daniela.