• EDUCACIÓ MEDIAMBIENTAL

    RIALLES t'ajuda a crear una consciència ecològica basada en el respecte

EDUCACIÓ MEDIAMBIENTAL

RIALLES t'ajuda a conscienciar els nenes i nenes en el respecte per al medi ambient des de l'experiència i la reflexió. A més, planteja propostes de treball dels hàbits per a una actuació responsable vers l'entorn.

COM ES TREBALLA A RIALLES?

RIALLES afavoreix l’educació mediambiental des d’un material específic per als alumnes. Es tracta del llibre Planeta Verd, el qual també treballa les estratègies de pensament que es tracten en el programa Aprendre a pensar i alhora és el punt de partida del Projecte trimestral pautat a la Guia didàctica.

L'EDUCACIÓ MEDIAMBIENTAL AL MATERIAL DE L'ALUMNE
Fitxes per a treballar l'educació mediambiental
Fitxes per a treballar l'educació mediambiental

A cada quadern hi trobaràs una fitxa per a treballar contiguts d'educació mediambiental: el reciclatge, el respecte pels animals, el consum responsable…

Llibre Planeta Verd
Llibre Planeta Verd

Amb el llibre Planeta Verd els infants coneixeran la riquesa de la biodiversitat del seu entorn i també aprendran més coses sobre les cultures del món. El llibre es relaciona directament amb la segona unitat de cada trimestre.

El llibre Planeta Verd permet treballar el programa Aprendre a Pensar i estimula el pensament creatiu i divergent a través de diferents activitats. A més, serveix de punt de partida per a desenvolupar el projecte trimestral, pautat a la Guia didàctica.

El projecte RIALLES inclou un llibre Planeta Verd per trimestre, tres per curs (excepte a 3 anys, que se n'inclouen només dos).

3 anys
• Coneixem el món gràcies als sentits
• Tenim cura dels animals

4 anys
• Llars del món
• Coneixem altres cultures
• Animals en perill d'extinció

5 anys
• Aliments del món
• Com ens comuniquem, al món?
• Navegamos per l'espai
Guia didàctica
Guia didàctica
Guia didàctica

La Guia didàctica de RIALLES t'ajudarà a organitzar la feina diària amb el mètode.

A la guia hi trobaràs el Projecte trimestral, un projecte pautat i estructurat vinculat al llibre Planeta Verd de l'alumne.

El projecte t’ajudarà a construir un aprenentatge significatiu, motivar els alumnes i estimular la seva curiositat, així com ampliar els seus interessos. Els alumnes emprendran una investigació, organitzaran el que han après i exposaran els seus descobriments a la resta de companys de classe.

A més, amb el llibre Planeta Verd es treballa el programa Aprendre a Pensar que també trobaràs a la Guia didàctica.