MATERIAL PER AL DOCENT

RIALLES et proporciona un gran ventall de materials que t'ajudaran a desplegar els eixos pedagògics i afavorir els espais i moments màgics d'aprenentatge. En tot moment comptaràs amb el suport de la guia didàctica, que t'orienta exhaustivament en l'ús dels materials però que, alhora, també et dóna flexibilitat perquè siguis tu qui decideix com els vols utilitzar a l'aula.

La Guia didàctica conté...
Enfocament pedagògic
Enfocament pedagògic

Al llibre d'Enfocament pedagògic trobaràs la descripció del projecte, així com el fil conductor.

Quadern de començament de curs
Quadern de començament de curs

El quadern de Començament de curs és especialment important per tal de treballar l’adaptació en 3 anys. També inclou propostes d’organització de l’espai, els materials i el temps.

* Un quadern per curs

Guia didàctica
Guia didàctica

La Guia didàctica de RIALLES t'ajudarà a estructurar i organitzar el treball amb el mètode

A la Guia trimestral hi trobaràs, junt amb la reproducció de la fitxa de l’alumne, la descripció de les Activitats prèvies que et permetran aprofundir en els continguts treballats. Aquestes propostes són de caràcter experiencial i estan pensades per a despertar l’interès dels nens i perquè aquests construeixin el seu propi aprenentatge a partir de la manipulació i el joc.

Inclou propostes per a treballar el Bon dia, els Racons i el Projecte trimestral. També inclou sessions de música, psicomotricitat i taller de plàstica.

* 3 trimestres per a cada curs

Quadern d'Educació emocional
Quadern d'Educació emocional

Aconseguir que els alumnes se n’adonin del que senten, aprenguin a comunicar-ho i sàpiguen regularse forma part del seu creixement personal i influeix directament en la seva manera d’aprendre.

És per això que RIALLES t’ofereix un programa per a treballar les emocions al llarg de diferents materials.

L’educació emocional a RIALLES recolza en un potent fil conductor que es treballa a partir del titella i el conte de la mascota, però també amb les fitxes de l’alumne i propostes setmanals per al docent, que es poden trobar a la Guia didàctica.

Així mateix, i a fi de treballar a classe amb èxit tot el programa d’educació emocional, et proporcionem el quadern d’educació emocional.

El quadern inclou eines que ens permeten avaluar les quatre competències emocionals que hem treballat.

* Un quadern per curs

CD
CD

CD amb les cançons del projecte.

I, a més, en els recursos digitals

RIALLES et permetrà treballar de forma digital tots els continguts del projecte i personalitzar-los amb els teus propis recursos, integrant-los d'una manera senzilla en la dinàmica de l'aula a través de la pissarra digital o l'ordinador. 

D'aquesta manera, podràs treballar les claus de RIALLES unitat a unitat i amb activitats interactives.

• Programacions de l’aula.
• Taules d’avaluació i rúbriques editables.
• Taules d’intel·ligències múltiples.
• Materials per a treballar l’atenció, la percepció i la memòria.
• Model dels traços vistos a cada unitat, lletres i pautes per a escriure-hi.

I tot això, integrat en un entorn de treball personal amb tots els recursos del docent.