MATERIAL D'AULA

L'experimentació a través del material manipulatiu és una part essencial a RIALLES. Per això amb el projecte disposaràs d'un ampli assortit d'elements manipulatius per a l'aula pensats per completar el treball amb la resta de materials i recolzar els eixos pedagògics del projecte.

Propietats dels objectes
Sac dels tresors
Sac dels tresors

Fes servir el sac dels tresors i treballa, a partir del tacte, les sèries lògiques i la forma dels nombres...

Inclou:

• Sac dels tresors de tela.
• 3 cercles, 3 triangles, 3 quadrats i 3 rectangles

Mesura i relacions espaciotemporals
Balança matemàtica
Balança matemàtica

Treballar amb la balança ens permet establir relacions lògiques i establir de forma natural la relació suma-resta.

Els alumnes transformaran les seves troballes en símbols!

• Amb nombres a dins en 4 i 5 anys.

Resolució de problemes
Franel·lograma matemàtic
Franel·lograma matemàtic

Pensat per treballar de manera rutinària l’atenció, les seriacions, les relacions lògiques i el concepte de nombre per composició i per
descomposició, durant el moment del Bon dia.

Inclou els elements:

• Regletes gegants.
• Grills matemàtics
• Números
• Blocs lògics

Murals dels contes i personatges
Murals dels contes i personatges

Els murals dels contes i els personatges que hi apareixen t’ajudaran a desenvolupar el raonament lògic dels teus alumnes per mitjà de les narracions dels contes. Amb aquest objectiu et lliurarem un quadernet en què s’hi proposaran petits reptes, a través dels quals treballaràs la resolució de problemes a partir de la narració d’un conte i, així, escoltaràs com raonen els teus alumnes!

• Un mural per trimestre

Nombres i operacions

• Un joc de regletes per al franel·lograma
• Números grans de plàstic i signes +, - i =
• Blocs lògics

Educació emocional
Titelles de la mascota
Titelles de la mascota

Els titelles estan fets de manera que puguis girar la cara i treballar les 4 emocions bàsiques: alegria, tristesa, enuig i por. Els teus alumnes podran jugar amb els titelles, i d’aquesta manera aprendran a identificar i regular les seves emocions.

També disposaràs del segell de cada personatge a cada edat.

El semàfor de les emocions
El semàfor de les emocions

El semàfor ensenyarà els teus alumnes a gestionar les emocions perquè es comportin de la manera més saludable possible.

Els colors del semàfor s’associen amb pautes per a la regulació emocional:
Vermell. Atura’t
Groc. Pensa
Verd. Actua

• Inclou encunys de discos

Làmines de receptes emocionals
Làmines de receptes emocionals

Cada làmina conté uns versos que serveixen de pista o consell a fi d’ajudar l’alumne a gestionar una emoció en particular. Amb fotografies reals per ajudar-los a identificar les seves pròpies emocions.

Disposaràs d’una làmina per a cada emoció:

• Tristesa

• Alegria

• Por

• Enuig

Entorn
Mural de celebracions
Mural de celebracions

Creeu el vostre propi mural de festa! Cinc murals “Celebrem plegats…” per curs, amb un espai en blanc perquè tota la classe hi dibuixi, hi enganxi una fotografia, etc.

Per a celebrar:

• Nadal
• Dia Mundial de la No-violència i la Pau
• Carnestoltes
• Sant Jordi
• Aniversaris

Franel·lograma del Bon dia
Franel·lograma del Bon dia

Enceta la rutina diària treballant el Bon dia amb el franel·lograma de RIALLES. Inclou encunys per a:

• Conèixer la data. Amb els nombres dels dies de la setmana, els mesos de l’any, els números de l’1 al 31, els anys del 2016 al 2020 i una fletxa per a marcar el dia en què ens trobem
• Seqüenciar les activitats del dia (targetes de l’agenda). Targetes amb imatges que representen els diferents moments del dia pels quals poden passar els alumnes i una fletxa per assenyalar el moment del dia en què ens trobem en cada instant.

Et facilitem, a més, propostes perquè treballis les assignatures de Llengua, Matemàtiques i Entorn en el moment del Bon dia.

Registre de racons
Registre de racons

Aquest mural et facilitarà l’organització de l’aula quan treballis per Racons: els alumnes podran marcar els que ja hagin tractat i quin dia ho han fet; així sempre estarà a la vista de tots.

Planificadors de tasques de Racons
Planificadors de tasques de Racons

Per als racons de Joc simbòlic i Construccions. Aquests organitzadors contenen els passos que ajudaran els teus alumnes a dur a terme les tasques assignades de manera autònoma. Et proporcionarem targetes d’imatges perquè les escullin per equip i les col·loquin en l’organitzador.

Comprensió i expressió oral
Targetes de processos temporals
Targetes de processos temporals

Cartes per a ordenar processos temporals, associats a hàbits i entorn. Un procés per cada unitat.

• En 3 anys: processos de 3 cartes.
• En 4 anys: processos de 4 cartes.
• En 5 anys: processos de 5 cartes.

 

Personatges per al teatret

Estimula la creativitat, la comprensió i l’expressió oral amb aquesta bateria de personatges: les mascotes del projecte, la família, els personatges dels contes...

Consciència fonològica
Làmines d’abecedari
Làmines d’abecedari

Cada targeta conté una lletra associada a una imatge. Això facilitarà la memorització de la lletra per part de l’alumne i et permetrà treballar la consciència fonològica a la teva aula.

Cartes d’abecedari

Joc de cartes amb les lletres de l’abecedari per a posar en pràctica diferents dinàmiques que reforcin la consciència fonològica.

Vocabulari
Làmines temàtiques
Làmines temàtiques

Aquestes làmines temàtiques permeten reforçar el vocabulari del centre d’interès i motiven els alumnes a parlar i descriure.

A cada làmina proposem cercar-hi diferents elements, motiu pel qual també s’hi treballa l’atenció.

• Una làmina per unitat.

Escriptura (grafomotricitat)
Pissarres transparents
Pissarres transparents

Els teus alumnes podran repassar els traços, amb un retolador deleble, tantes vegades com els faci falta. Tan sols cal encaixar una làmina a la pissarra.

• 6 pissarres per curs

Escriptura (estructura del llenguatge) i Lectura col·lectiva
Joc Les paraules de la Pam, la Mina i el Turi
Joc Les paraules de la Pam, la Mina i el Turi

Targetes i cartes amb les quals podreu practicar divertits jocs:

• Identificar lletres inicials
• Reconèixer síl·labes
• Comparar paraules
• Fomentar la creativitat

També et permetrà treballar la creativitat amb paraules que rimen.

Conte gegant
Conte gegant

Fomenta l’animació a la lectura a partir dels contes de les mascotes, amb il·lustracions de grans mides i un còmode format per a ser exposat a l’aula.

Aprendre a pensar
Organitzadors visuals
Organitzadors visuals

Diferents organitzadors visuals: diagrama de Venn, cronograma... A la Guia didàctica hi trobaràs diversos suggeriments per a treballar amb ells.

• 5 o 6 organitzadors per curs

Educació mediambiental
Làmines del medi ambient
Làmines del medi ambient

Amb imatges d’hàbits per a la conservació del medi ambient.
• 7 o 8 làmines per curs