MATERIAL PER A L'ALUMNE

Els materials de l'alumne es presenten en tres carpetes trimestrals. Cadascuna conté els quaderns de fitxes, els contes, el quadern de "Pensament matemàtic" i el llibre Planeta Verd.

3 carpetes trimestrals, cadascuna amb...
2 quaderns de fitxes
2 quaderns de fitxes

RIALLES t'ofereix dos quaderns de fitxes per trimestre per treballar els continguts de l'etapa de forma integrada.

2 contes de les mascotes
2 contes de les mascotes

Per tal d'afavorir un desenvolupament lector adequat, el projecte fa una seqüenciació de la comprensió lectora als contes. 

Contes de la mascota:

Editats per treballar la comprensió lectora amb l’ajuda de la imatge.

Iniciació a la lectura compartida o dialògica a través dels contes.

Treball dels personatges, les accions, el lloc i el temps.

A més, per a desenvolupar més eficaçment l’expressió verbal, l’adquisició de vocabulari es planteja a partir de làmines temàtiques, amb les quals l’alumne descobreix noves paraules relacionades amb el centre d’interès.

Mira com es treballa l'aprenentatge de la llengua a les claus del projecte.

1 conte popular
1 conte popular

Per tal d'afavorir un desenvolupament lector adequat, el projecte fa una seqüenciació de la comprensió lectora als contes.

Contes populars:

Editats amb tècniques plàstiques.

Iniciació a la cultura popular a través dels contes.

Treball de la seqüència temporal i la memorització.

* Tots els trimestres inclouen 2 contes populars, excepte el primer trimestre de 3 anys, que n'inclou només un.

A més, per a desenvolupar més eficaçment l’expressió verbal, l’adquisició de vocabulari es planteja a partir de làmines temàtiques, amb les quals l’alumne descobreix noves paraules relacionades amb el centre d’interès.

Mira com es treballa l'aprenentatge de la llengua a les claus del projecte.

1 quadern
1 quadern "Pensament matemàtic"

RIALLES et dóna l’oportunitat d’aprofundir en el treball del pensament logicomatemàtic des del joc i l’experiència de l’infant.

El quadern "Pensament matemàtic" treballa els continguts de geometria i mesures i de relacions espaciotemporals. Prepara l’alumne per a reptes com la resolució de problemes o la construcció del nombre, que es treballen en el quadern de l’alumne.

Amb RIALLES podràs treballar els continguts matemàtics mitjançant el joc i la manipulació, permetent d’aquesta manera que l’alumne descobreixi, comprengui i estableixi les relacions necessàries per aconseguir un aprenentatge significatiu. Escoltar l’alumne t'ajudarà a conèixer de quina forma raona.

També podràs abordar el pensament logicomatemàtic respectant les fases d’aprenentatge de l’infant.

Mira com es treballa el pensament logicomatemàtic a les claus del projecte.

1 llibre Planeta Verd
1 llibre Planeta Verd

Que els nens entenguin i valorin l’entorn en què viuen és clau per a crear una consciència ecològica basada en el respecte.

RIALLES favoreix l’educació mediambiental des d’un material específic per als alumnes. Es tracta del llibre Planeta Verd, que està relacionat directament amb la segona unitat de cada trimestre, i amb el qual els infants coneixeran la riquesa de la biodiversitat del seu entorn i també aprendran més coses sobre les cultures del món.

Amb el llibre Planeta Verd també es treballen les estratègies de pensament proposades al programa Aprendre a pensar inclòs en la Guia didàctica i serveix de punt de partida per desenvolupar el projecte trimestral pautat també a la Guia didàctica.

Mira com es treballa l'educació mediambiental i el programa Aprendre a pensar a les claus del projecte.

I a més...

Làmines d’adhesius
Encunys
1 butlletí informatiu del trimestre per a les famílies

3 carpetes trimestrals, cadascuna amb...
2 quaderns de fitxes
2 quaderns de fitxes

RIALLES t'ofereix dos quaderns de fitxes per trimestre per treballar els continguts de l'etapa de forma integrada.

2 contes de la mascota
2 contes de la mascota

Per tal d'afavorir un desenvolupament lector adequat, el projecte fa una seqüenciació de la comprensió lectora als contes. 

Contes de la mascota:

Editats per treballar la comprensió lectora amb l’ajuda de la imatge.

Iniciació a la lectura compartida o dialògica a través dels contes.

Treball dels personatges, les accions, el lloc i el temps.

A més, per a desenvolupar més eficaçment l’expressió verbal, l’adquisició de vocabulari es planteja a partir de làmines temàtiques, amb les quals l’alumne descobreix noves paraules relacionades amb el centre d’interès.

Mira com es treballa l'aprenentatge de la llengua a les claus del projecte.

2 contes populars
2 contes populars

Per tal d'afavorir un desenvolupament lector adequat, el projecte fa una seqüenciació de la comprensió lectora als contes.

Contes populars:

Editats amb tècniques plàstiques.

Iniciació a la cultura popular a través dels contes.

Treball de la seqüència temporal i la memorització.

A més, per a desenvolupar més eficaçment l’expressió verbal, l’adquisició de vocabulari es planteja a partir de làmines temàtiques, amb les quals l’alumne descobreix noves paraules relacionades amb el centre d’interès.

Mira com es treballa l'aprenentatge de la llengua a les claus del projecte.

1 quadern
1 quadern "Pensament matemàtic"

RIALLES et dóna l’oportunitat d’aprofundir en el treball del pensament logicomatemàtic des del joc i l’experiència de l’infant.

El quadern "Pensament matemàtic" treballa els continguts de geometria i mesures i de relacions espaciotemporals. Prepara l’alumne per a reptes com la resolució de problemes o la construcció del nombre, que es treballen en el quadern de l’alumne.

Amb RIALLES podràs treballar els continguts matemàtics mitjançant el joc i la manipulació, permetent d’aquesta manera que l’alumne descobreixi, comprengui i estableixi les relacions necessàries per aconseguir un aprenentatge significatiu. Escoltar l’alumne t'ajudarà a conèixer de quina forma raona.

També podràs abordar el pensament logicomatemàtic respectant les fases d’aprenentatge de l’infant.

Mira com es treballa el pensament logicomatemàtic a les claus del projecte.

1 llibre Planeta Verd
1 llibre Planeta Verd

Que els nens entenguin i valorin l’entorn en què viuen és clau per a crear una consciència ecològica basada en el respecte.

RIALLES favoreix l’educació mediambiental des d’un material específic per als alumnes. Es tracta del llibre Planeta Verd, que està relacionat directament amb la segona unitat de cada trimestre, i amb el qual els infants coneixeran la riquesa de la biodiversitat del seu entorn i també aprendran més coses sobre les cultures del món.

Amb el llibre Planeta Verd també es treballen les estratègies de pensament proposades al programa Aprendre a pensar inclòs en la Guia didàctica i serveix de punt de partida per desenvolupar el projecte trimestral pautat també a la Guia didàctica.

Mira com es treballa l'educació mediambiental i el programa Aprendre a pensar a les claus del projecte.

I a més...

Làmines d’adhesius
Encunys
1 butlletí informatiu del trimestre per a les famílies

Tres carpetes trimestrals, cadascuna amb...
2 quaderns de fitxes
2 quaderns de fitxes

RIALLES t'ofereix dos quaderns de fitxes per trimestre per treballar els continguts de l'etapa de forma integrada.

2 contes de la mascota
2 contes de la mascota

Per tal d'afavorir un desenvolupament lector adequat, el projecte fa una seqüenciació de la comprensió lectora als contes. 

Contes de la mascota:

Editats per treballar la comprensió lectora amb l’ajuda de la imatge.

Iniciació a la lectura compartida o dialògica a través dels contes.

Treball dels personatges, les accions, el lloc i el temps.

A més, per a desenvolupar més eficaçment l’expressió verbal, l’adquisició de vocabulari es planteja a partir de làmines temàtiques, amb les quals l’alumne descobreix noves paraules relacionades amb el centre d’interès.

Mira com es treballa l'aprenentatge de la llengua a les claus del projecte.

2 contes populars
2 contes populars

Per tal d'afavorir un desenvolupament lector adequat, el projecte fa una seqüenciació de la comprensió lectora als contes.

Contes populars:

Editats amb tècniques plàstiques.

Iniciació a la cultura popular a través dels contes.

Treball de la seqüència temporal i la memorització.

A més, per a desenvolupar més eficaçment l’expressió verbal, l’adquisició de vocabulari es planteja a partir de làmines temàtiques, amb les quals l’alumne descobreix noves paraules relacionades amb el centre d’interès.

Mira com es treballa l'aprenentatge de la llengua a les claus del projecte.

1 quadern
1 quadern "Pensament matemàtic"

RIALLES et dóna l’oportunitat d’aprofundir en el treball del pensament logicomatemàtic des del joc i l’experiència de l’infant.

El quadern "Pensament matemàtic" treballa els continguts de geometria i mesures i de relacions espaciotemporals. Prepara l’alumne per a reptes com la resolució de problemes o la construcció del nombre, que es treballen en el quadern de l’alumne.

Amb RIALLES podràs treballar els continguts matemàtics mitjançant el joc i la manipulació, permetent d’aquesta manera que l’alumne descobreixi, comprengui i estableixi les relacions necessàries per aconseguir un aprenentatge significatiu. Escoltar l’alumne t'ajudarà a conèixer de quina forma raona.

També podràs abordar el pensament logicomatemàtic respectant les fases d’aprenentatge de l’infant.

Mira com es treballa el pensament logicomatemàtic a les claus del projecte.

1 llibre Planeta Verd
1 llibre Planeta Verd

Que els nens entenguin i valorin l’entorn en què viuen és clau per a crear una consciència ecològica basada en el respecte.

RIALLES favoreix l’educació mediambiental des d’un material específic per als alumnes. Es tracta del llibre Planeta Verd, que està relacionat directament amb la segona unitat de cada trimestre, i amb el qual els infants coneixeran la riquesa de la biodiversitat del seu entorn i també aprendran més coses sobre les cultures del món.

Amb el llibre Planeta Verd també es treballen les estratègies de pensament proposades al programa Aprendre a pensar inclòs en la Guia didàctica i serveix de punt de partida per desenvolupar el projecte trimestral pautat també a la Guia didàctica.

Mira com es treballa l'educació mediambiental i el programa Aprendre a pensar a les claus del projecte.

I a més...

Làmines d’adhesius
Encunys
1 butlletí informatiu del trimestre per a les famílies